"Om du gör det du alltid har gjort, får du samma resultat som du alltid har fått"

Vår filosofi

Vi som driver SOLITA Education AB är eldsjälar med mångåriga erfarenheter inom skola, webb och entreprenörskap. Vår gemensamma övertygelse är att dagens och morgondagens lärande förverkligas i mötet mellan traditionellt lärande och ny teknik. Vi vill sudda ut gränserna mellan det traditionella och det nya och lyfta nyttan av att dessa två världar möts.

Utbildning och lärarresurser

 • Utbildare på plats
 • Utbildare - Online
 • E-läromedel
 • E-learning

Vi erbjuder utbildningar som bygger på utveckling och lärande med digitala verktyg. Oavsett om utbildaren är på plats eller online får deltagarna utbildningsmaterialet online med tillhörande e-bok (EPUB) och pedagogisk support genom vårt enkla webbaserade ärendehanteringssystem Learning Helpdesk.
SchoolTool, vår egen plattform, bygger vi kontinuerligt ut tillsammans med skickliga utbildare inom många olika områden. Våra utbildningar hittar ni på SchoolTool.solita.se

- Äntligen material som jag kan anpassa till min undervisning. (Sara, särskollärare)
- Den här ledarutbildningen skulle jag och mina skolledare verkligen behöva. (Annelie, vd/rektor)
- Jag ser att det är ett enklare sätt att planera och utvärdera. (Ellenore, förskollärare)

Våra tjänster

 • Expertis - Koncept - Produktion
  • Pedagogik och ämnesdidaktik
  • Inspiration och föreläsningar
  • Handledning och rådgivning kring utbildning med digitala verktyg
  • Utveckling och produktion av nya utbildningskoncept online och e-böcker (EPUB)

Våra experter kan anlitas för inspirationsföreläsningar inom respektive expertisområde eller hjälpa till att lägga upp föreläsningar inom andra områden enligt önskemål. På beställning tar vi fram nya utbildningar och koncept med digitala verktyg. Det kan göras genom att vi tar hand om hela produktionen från koncept till färdig produkt eller att våra experter anlitas på konsultbasis. Kontakta oss för mer information.